Lokalizator instalacji podziemnych - zestaw EasyLoc RX/TX

Dodane: Czwartek, 13 Grudzień, 2018  08:18
  • Narzędzia
  • Stan: Nowe
  • Cena: 11 089 zł

Opis oferty:

Lokalizator instalacji podziemnych - zestaw EasyLoc RX/TX

Przeznaczenie
System lokalizacji uzbrojenia podziemnego Easyloc Rx/Tx przeznaczony jest do okreœlenia po³o¿enia, kierunku przebiegu i g³êbokoœci u³o¿enia metalowych ci¹gów podziemnych - kabli i ruroci¹gów.
Zestaw lokalizacyjny mo¿na u¿yæ do wykrywania obecnoœci nieznanych instalacji podziemnych jak równie¿ do wykrywania i œledzenia trasy przebiegu konkretnych instalacji.
Podstawowa charakterystyka systemu
Zestaw lokalizacyjny Easyloc Rx/Tx posiada nastêpuj¹ce cechy:
• Solidna konstrukcja pozwalaj¹ca na pracê w trudnych warunkach terenowych i pogodowych
• Prosta, przyjazna dla u¿ytkownika obs³uga zestawu z maksymalnie ograniczon¹ liczb¹
elementów sterowniczych
• Niezawodny wskaŸnik stanu na³adowania baterii

Dane Techniczne
Odbiornik Easyloc Rx
Zakresy odbieranych czêstotliwoœci
Zakres 1: radio 15 kHz do 23 kHz
Zakres 2: power 50 Hz / 60 Hz opcjonalnie 100 Hz (dostrojenie wykonywane w
autoryzowanym punkcie serwisowym SebaKMT)
Zakres 3: generator 32.768 kHz
Czu³oœæ przy g³êbokoœci 1 m
Zakres 1: radio >20 µA
Zakres 2: power >7 mA
Zakres 3: generator >5 µA
Zakres dynamiki reakcji odbiornika
Zakres 1: radio 120 dB
Zakres 2: power 135 dB
Zakres 3: generator 120 dB
Pomiar g³êbokoœci
Zakres pomiaru g³êbokoœci 0,1 m … 5 m
RozdzielczoϾ 0,1 m
Dok³adnoœæ
- Zakres 1: radio ±20 %
- Zakres 2: power ±20 %
- Zakres 3: generator ±5 % (do 2 m), ±20 % (2 m … 5 m)
Zasilanie 10 x IEC R6 (ogniwa alkaliczne AA)
¯ywotnoœæ baterii 40 godzin (baterie alkaliczne, u¿ytkowanie z przerwami w
temperaturze 20 °C)
Zakresy temperatur zgodnie z norm¹ DIN EN 60068-1
Roboczych -20 °C do +55 °C
Przechowywania -30 °C do +70 °C
Waga 2,5 kg
Wymiary (Szer x Wys x G³) 99 x 660 x 252 mm
Normy œrodowiskowe zgodnie z norm¹ EN 60529
Zabezpieczenie przed wtargniêciem kurzu i wody: spe³nia normê IP 67 od dolnej krawêdzi odbiornika
do dolnej krawêdzi zasobnika baterii oraz normê IP 56 dla
wszystkich czêœci znajduj¹cych siê powy¿ej tej granicy

Generator sygna³u Easyloc Tx
Moc wysy³ana 0,1 W / 0,5 W (rêcznie ustawiana)
Czêstotliwoœæ pracy 32,768 kHz
Zasilanie 6 x IEC R20 (ogniwa alkaliczne typu D )
¯ywotnoœæ baterii 40 godzin (baterie alkaliczne, u¿ytkowanie z przerwami w
temperaturze 20 °C)
Zakresy temperatur zgodnie z norm¹ DIN EN 60068-1
Roboczych -20 °C do +55 °C
Przechowywania -30 °C do +70 °C
Waga 1,7 kg
Wymiary (Szer x Wys x G³) 260 x 255 x 140 mm
Normy œrodowiskowe zgodnie z norm¹ EN 60529
Zabezpieczenie przed wtargniêciem kurzu i wody IP 56

Zestaw lokalizacyjny Easyloc RxTx - wartoœci graniczne œrodowiskowe
Wibracje sinusoidalne zgodnie z norm¹ DIN EN 60068-2-6
Szczytowe przyspieszenie 20 m/s2
Czêstotliwoœæ 10 Hz … 150 Hz
Upadek swobodny zgodnie z norm¹ DIN 60068-2-32
Maksymalna wysokoϾ (w opakowaniu) 80 cm (waga do 10 kg)
Wilgotnoœæ wzglêdna maks. 93 % w 30 °C
Ciœnienie atmosferyczne maks. 4 kPa
Klasa zabezpieczenia III (spe³nia normê DIN EN 61140)

Produkt dostępny na zamówienie
------------
Wystawiamy faktury VAT lub paragony fiskalne

Dostawa

Proponujemy dwie formy:
1. Dostawa firma kurierską DHL
2. Dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej

Transport - dostawa:

1. Przedpłata na podstawie Faktury Proforma do 30 kg koszt 15,60 zł
2. Przesyłka pobraniowa do 30 kg koszt 20 zł brutto
3. Odbiór osobisty w siedzibie firmy
Napisz wiadomość

Napisz wiadomość

Uzupełnij adres e-mail Wpisz poprawny adres e-mail
Uzupełnij treść zapytania Treść zapytania musi być dłuższa niż 2 znaki
Dodaj załącznik
Max. 5MB, Dozwolone:jpg, jpeg, png, doc, docx, pdf, gif, html, txt.
Potwierdź, że jesteś człowiekiem
Olsztyn
Adam
Na Lento.pl od 03 wrz 2017
Strona użytkownika
Obserwuj
  • Wypromuj
  • Zgłoś naruszenie
  • Drukuj ulotkę
  • Edytuj/usuń
Zgłoś opinie